Asesoramento Xurídico

Dada a configuración do noso despacho, desenvolvemos con especial intensidade actuacións de Consultoría Mercantil, aproveitando o equipo interdisciplinar que conseguimos crear ó longo dos anos.

Algunhas das nosas actividades e funcións destacadas neste campo:

 • Estudo e asesoramento integral en operacións societarias: constitucións, ampliacións e reducións de capital, transmisións, disolucións, modificación de estatutos, fusións, escisións e adquisicións, etc.
 • Obligacións mercantís: elaboración e depósito de contas anuais,  libros, apoderamentos, etc.
 • Intervención en procesos de negociación xurídico-mercantil.
 • Asesoramento e asistencia a xuntas de socios e xuntas do órgano de administración.
 • Letrado asesor.
 • Elaboración de contratos mercantís: joint-venture, consorcios, UTES, etc.
 • Compliance.
 • Asesoramento externalizado de Consellos de Administración.

 

Igualmente, na nosa condición de avogados con dilatada experiencia forense, asistimos ós nosos clientes nas diversas cuestións e procesos que se articulan nas xurisdicións civil, penal e contencioso-administrativo.

Por exemplo:

 • Separacións e divorcios.
 • Dereito Penal Económico
 • Contencioso-administrativo.