Principios Constitucionais

  • Tendencia á opción ética máis viable.

Buscamos facer realidade a tendencia ó ben en todas as nosas accións.

  • Honradez intelectual

Formación continua. Especialización.
Desenvolvemento personal.
Innovación. Aborrecemos a rutina.

  • Mutuo apoio e consideración entre os membros

Traballadores e profesionais, calquiera que sexa a súa categoría.
Comprensión mutua.
Nunca nos é indiferente o problema dos demás membros do despacho. Sensibilidade.
O noso obxectivo: Que os que teñan que marcharse, por calquera causa, recorden o noso despacho como un proceso de desenvolvemento personal e profesional.

  • Funcionamento interdisciplinar e descentralizado

Pensamento xurídico-económico.
Un produto propio dunha sociedade avanzada e complexa.
Estudo e valoración interdisciplinar, como fundamento do noso asesoramento.
Responsabilidade individual e liberdade de iniciativa de tódolos membros do despacho.

  • Interés do cliente

A nosa maior referencia e preocupación.
Obxecto do despacho: a súa satisfacción.
Procuramos descubrilo día a día, en cada acto, por máis insignificante que éste sexa.