Refinanciación e Reestructuración

Lideramos procesos de refinanciación e reestructuración. A nosa formación e experiencia neste ámbito garantizan un asesoramento pleno que, necesariamente, debe partir da capacidade e equipo para desenvolve-los seguintes traballos:

 

  • Valoración de empresas.
  • Elaboración de plans de viabilidade.
  • Estudo e análise da situación global da empresa, con especial intensidade na situación financeira.
  • Realización de diagnósticos e plans estratéxicos.
  • Asesoramento para grupos empresariais: consolidación, estrutura, holding, etc.
  • Fusións, escisións e aportacións de rama de actividade e non diñeirarias; combinacións de negocio.
  • Xestión de empresas en crise pre-concursais e concursais. Diriximos á empresa, e participamos activamente, xunto coa administración concursal, nas distintas fases do concurso.
  • Elaboramos plans de financiación a corto, medio e largo prazo e negociamos con entidades financeiras e con tódolos acreedores da empresa.
  • Asesoramos na negociación de fontes de financiación, coa participación activa na búsqueda de alternativas de fontes de financiación.